Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quy định xếp hàng

  1. S

    Quy định xếp hàng trong kho chứa hàng

    Theo mình tìm hiểu thì tại khoản a, điểm 1, điều 15 của Nghị định 52/2012/NĐ-CP có quy định phạt 100.000 - 200.000 đối với: "Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn cháy theo quy định;" Không biết có bạn nào có tài liệu, thông tư...