Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quy định

 1. M

  Quy định Bảo vệ môi trường đối với cán bộ nhân viên nhà máy và khách thăm

  Xin chào cả nhà! Mình đang viết về quy định Bảo vệ Môi trường cho cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy và cho khách thăm như cơ quan chức năng, Lenders... Nhưng không biết nên viết những mục gì ngoài việc như không vứt rác bừa bãi, hạn chế xả rác, phân loại rác, sự dụng tiết kiệm năng...
 2. V

  Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

  Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thái bỏ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Số: 16/2015/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI, XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường...
 3. O

  Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, ĐMC, ĐTM, Kế hoạch BVMT

  Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Nghị định có hiệu lực ngày 01/04/2015. XEM THEM FILE ĐÍNH KÈM: file gốc pdf, file word, file tiếng anh sẽ post sau. NGHỊ ĐỊNH...
 4. hoahong39

  Thông tư 20/2014/BLĐTBXH về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề

  THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...