quy hoạch bảo vệ môi trường

  1. O

    Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, ĐMC, ĐTM, Kế hoạch BVMT

    Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Nghị định có hiệu lực ngày 01/04/2015. XEM THEM FILE ĐÍNH KÈM: file gốc pdf, file word, file tiếng anh sẽ post sau. NGHỊ ĐỊNH...
  2. O

    Dự thảo Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường

    Chiều 24/7, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã chủ trì cuộc họp Tổ biên tập, Ban soạn thảo Dự thảo Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Dự thảo Nghị định mới được hoàn thiện khi ban...
scroll-topTop