Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quy hoạch môi trường

  1. hoahong39

    Sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn về quy hoạch môi trường

    Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến phát biểu tại Hội thảo Ngày 22/8, tại TP.HCM, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy hoạch môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường khu vực phía Nam. Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng...