quy mô ngành công nghiệp

  1. leeahnjun

    Covid-19 phơi bày quy mô ngành công nghiệp nuôi nhốt ĐVHD ở Trung Quốc

    Covid-19 phơi bày quy mô ngành công nghiệp nuôi nhốt ĐVHD ở Trung Quốc Gần 20.000 trang trại động vật hoang dã nuôi các loài gồm chim công, cầy hương, nhím, đà điểu, ngỗng trời và lợn lòi đã bị đóng cửa trên khắp Trung Quốc do virus corona, qua đó phơi bày quy mô chưa ai được biết về ngành công...
scroll-topTop