Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

quy mô trang trại

  1. N

    Nước thải Cách tính toán bể biogas quy mô trang trại

    Hiện em đang làm tính toán thiết kế bể biogas nhưng chưa biết cách tính toán các đường ống bố trí trong bể như thế nào? và tải lượng sinh học giảm được bao nhiêu phần trăm? mong mọi người giúp đỡ. bác nào có tài liệu tính toán thì cho em xin theo địa chỉ mail: ngocsontq88@gmail.com
Top