Ứng dụng Gom Rác GRAC

quy trình chức năng

  1. N

    Xác định các quy trình ISO 9001

    Các anh chị có kinh nghiệm cho em xin ý kiến về việc này: Business processes và Manufacturing Processes khác nhau như thế nào? Công ty em trong ngành may mặc. Cty có 3 loại hình kinh doanh chính: 1- Tự sản xuất => tự bán; 2- Làm hàng FOB (ý tưởng của Khách hàng, công ty phát triển ý tưởng đó...
Top