Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quy trình sản xuất axeton

  1. tunhietdoi

    Quy trình sản xuất và tinh chế hơi axeton

    Axeton là một chất lỏng dễ cháy, không màu và là dạng xeton đơn giản nhất. Axeton không tan trong nước và là dung môi chủ yếu dùng để làm sạch trong phòng thí nghiệm, đồng thời là một chất dùng để tổng hợp các chất hữu cơ và còn được sử dụng trong các thành phần hoạt chất của sơn móng tay Cùng...
  2. tunhietdoi

    Quy trình sản xuất và tinh chế hơi axeton

    Axeton là một chất lỏng dễ cháy, không màu và là dạng xeton đơn giản nhất. Axeton không tan trong nước và là dung môi chủ yếu dùng để làm sạch trong phòng thí nghiệm, đồng thời là một chất dùng để tổng hợp các chất hữu cơ và còn được sử dụng trong các thành phần hoạt chất của sơn móng tay Cùng...