Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quy trình xử lý nước thải

  1. L

    Công nghệ xử lý nước thải cho ngành thuộc da

    Công nghệ xử lý nước thải cho ngành công nghiệp thuộc da Công nghiệp thuộc da ở Việt Nam bắt đầu được hình thành vào năm 1912. Khi đó chỉ có 35 doanh nghiệp, với khoảng 62% là các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa. Nguyên liệu chính là da trâu, bò (chiếm 70%), heo và 1 lượng ít da dê...
  2. X

    Quy trình bảo trì hệ thống nước thải

    Vì sao cần phải bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải? Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải định kỳ là nhiệm vụ cần thiết cho các hệ thống xử lý nước thải nhằm mục đích phòng ngừa sự cố xảy ra, duy trì ổn định chất lượng nước thải đầu ra và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của...