phần mềm quản lý rác thải thông minh

quy trình

  1. N

    Xác định các quy trình ISO 9001

    Các anh chị có kinh nghiệm cho em xin ý kiến về việc này: Business processes và Manufacturing Processes khác nhau như thế nào? Công ty em trong ngành may mặc. Cty có 3 loại hình kinh doanh chính: 1- Tự sản xuất => tự bán; 2- Làm hàng FOB (ý tưởng của Khách hàng, công ty phát triển ý tưởng đó...
  2. HSE

    Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Quy trình, Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ...

    Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; Ngày hiệu lực ngày 5 tháng 12 năm 2015; Sẽ cập nhật File word sau... xem file pdf bên dưới...
Top