Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

rác gây nước thải

  1. leeahnjun

    7 loại rác gây "nước thải ngập nhà"

    Trên thế giới, khoảng 2,1 tỷ người đang không được tiếp cận nguồn nước sạch. Mỗi ngày, họ phải đi hàng cây số chỉ để lấy về vài xô nước dùng cho ăn uống sinh hoạt, bất chấp việc chất lượng nước không hề được đảm bảo. Vậy mà trong các thành phố lớn, rất nhiều người đang vô tình khiến nguồn nước...