Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

rác hữu cơ

  1. H

    Xin tài liệu thiết kế biogas từ rác hữu cơ

    Chào anh chị! Anh chị nào có tài liệu tính toán bể biogas từ rác hữu cơ sinh hoạt không cho em xin với ạ? Em cám ơn anh chị.