Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

rác hữu cơ

  1. H

    Xin tài liệu thiết kế biogas từ rác hữu cơ

    Chào anh chị! Anh chị nào có tài liệu tính toán bể biogas từ rác hữu cơ sinh hoạt không cho em xin với ạ? Em cám ơn anh chị.
Top