rác ở đảo thiên đường

  1. leeahnjun

    Đảo thiên đường chứa rác

    Đảo thiên đường chứa rác Đảo "thiên đường" chứa 410 triệu mảnh rác Quần đảo Cocos từng được mệnh danh là "nơi tuyệt vời trên thế giới" nhưng hiện ngập trong rác của nhựa dùng một lần Như vậy còn gọi là đảo thiên đường nữa không St
scroll-topTop