Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

rac thai bien

  1. D

    99% rác nhựa trên biển đã biến mất?

    Theo ước tính, hiện tại có tới hàng triệu tấn rác thải bằng nhựa do con người vứt xuống đang gây ô nhiễm cho mặt nước biển. Tuy nhiên, khi một đội ngũ gồm 400 người quyết định đi đo số lượng rác thải nhân tạo, họ chỉ đo được một lượng khá nhỏ là 40.000 tấn. Điều này không có nghĩa rằng con số...