rác thải và biển

  1. Ngan2001

    Rác thải ngập biển

    Rác thải ngập biển " Biển chứa nước hay biển chứa rác ?" " Người tắm biển hay rác tắm biển ?" " Đặc sản của biển là rác thay vì hải sản và san hô ?" St
scroll-topTop