rác thành học bổng

  1. leeahnjun

    Có ngôi trường biến rác thành... học bổng

    Có ngôi trường biến rác thành... học bổng Đó là Trường THPT Tháp Mười, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Thông qua sáng kiến của nhà trường, tập thể học sinh nơi đây đã biến rác thành học bổng và hơn thế nữa... Tại ngôi trường này, hàng ngày, học sinh thu gom chai nhựa đã sử dụng trong lớp hoặc...
scroll-topTop