Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

rác thành nhiên liệu

  1. leeahnjun

    Biến 90% rác thải nhựa thành nhiên liệu sạch

    Mỗi năm con người thải ra 300 triệu tấn nhựa thải tương đương cân nặng của 7 tỷ người đang sống trên trái đất. Thời gian để phân hủy rác thải nhựa trung bình từ 100-500 năm - Tuổi thọ con người trung bình 63,3 tuổi (số liệu 2016). Vậy một đời người Thế giới thải ra bao nhiêu tấn chất thải...