rác thủy tinh

  1. Ms Bean

    Thu gom rác thủy tinh ở Hà Nội

    VỨT THUỶ TINH ĐI ĐÂU? Mọi người thường nghĩ dùng thuỷ tinh là bảo vệ môi trường. Điều này chỉ đúng nếu bạn tái sử dụng thuỷ tinh nhiều lần và tái chế đúng cách. Thực tế, nếu chỉ đựng nước giải khát uống một lần rồi bỏ đi thì thà rằng dùng chai nhựa còn hơn! Chai nhựa nhẹ, dùng ít nguồn lực để...
scroll-topTop