Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

rap

  1. V

    GPMB VÀ RAP, CSR ?

    Lang thang kiếm tài liệu trên diễn đàn, mình bắt gặp chuyên mục GPMB và RAP, CSR? tìm hiểu một hồi thì GPMB là giải phóng mặt bằng, CSR là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. còn RAP thì mình chưa biết được? bạn nào biết nói cho mình biết với? nó ảnh hưởng đến ngành môi trường nhiều không? Thân!