#ro

  1. hungminh

    Nước cấp RO BỊ GIẢM LƯU LƯỢNG

    Hi mọi người, Tôi đang vận hành hệ RO 10m3/h cho nhà máy tại Bến Tre, nước nguồn cấp cho RO là nước sông mua từ Sa Đéc đã qua lọc UF rồi qua 2 cột lọc tinh 10 micron và 5 micron mới lọc qua màng RO. Các chỉ tiêu sau khi qua UF như sau: - TDS ~230 - Độ đục ~1 - Độ cứng ~150 - Fe ~1 - ... Vấn đề...
scroll-topTop