Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ronaldo

  1. R

    Dùng máy móc, thiết bị hiệu quả trong xử lý nước thải

    Lúc trước e làm về quản lý môi trường chuyên viết về báo cáo đánh giá tác động môi trường, giờ tập tành chuyển qua công nghệ xử lý nước nên còn gà lắm mà không bik sao sếp giao lựa chọn thiết bị cho hệ thống xử lý, ka ka, e thấy nhiều hãng và lựa chọn quá không bik đâu mà lần, nhờ các pác tư...
Top