Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

rùa quý hiếm

  1. leeahnjun

    Cứu hộ, thả hơn 1.530 con rùa quý hiếm về biển an toàn

    Cứu hộ, thả hơn 1.530 con rùa quý hiếm về biển an toàn Ban Quản lý Vườn đã cứu hộ 4 cá thể rùa biển trưởng thành thả về biển an toàn. Các cá thể này thuộc bộ rùa biển gồm rùa xanh, đồi mồi và quản đồng thuộc danh sách các loài nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ. Ông Trần Văn Tiếp – Phó Giám đốc Ban...