rủi ro

  1. hungminh

    đánh giá mức độ rủi ro trong sức khỏe an toàn tai nạn lao động

    ACE có ai biết hạn mức quy định về mức độ rủi ro trong an toàn sức khỏe lao động không? ( Thấp - trung bình - cao ) Có Quy định nào nào đánh giá cụ thể không?
  2. D

    Vật sắc nhọn

    Mình đang tìm hiểu về việc quản lý các vật sắc nhọn trong công ty như: dao, kéo...ai có tài liệu hay đã làm rồi thì giúp mình đưa ra cách quản lý, những rủi ro, biện pháp khắc phục có thể xảy ra được không? Xin cám ơn mọi người!
scroll-topTop