safetycabinet

  1. B

    Tiêu chuẩn FM, OSHA quan trọng như thế nào trong PCCC

    FM là viết tắt của từ gì? FM là từ viết tắt của Factory Mutual, đây là một tổ chức thuộc Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ, Hiệp hội Chống cháy Quốc gia, Viện Thiết bị An toàn và phòng thí nghiệm Underwriters’ Laboratories Inc. Đơn vị này được thành lập vào...
scroll-topTop