Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sản phẩm giảm ô nhiễm môi trường

  1. Ms Bean

    Sản phẩm giảm ô nhiễm môi trường “made in” học sinh

    Bằng những vật liệu rẻ tiền, dễ tìm kiếm…, các em học sinh THCS đã có những ý tưởng, sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động môi trường lên sức khỏe con người. Lâm Kim Phát (đại diện nhóm) giới thiệu các sản phẩm của nhóm Dùng gáo dừa, lau sậy thay thế đồ nhựa Sản phẩm này đang được sử dụng...