Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

sản phẩm thân thiện với môi trường

  1. Minh YMT

    Thuế giá trị gia tăng với sản phẩm dịch vụ môi trường

    BỘ TÀI CHÍNH Số: 9714/BTC-CSTV/v thuế GTGT đối với sản phẩm, dịch vụ BVMT đặc thù theo Điều 45 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Ngày 14/02/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2015/KĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật...
Top