saobang2lucky

  1. hoaphatdongnai.com

    Nước thải  mật rỉ đường- dinh dưỡng cho vi sinh

    Mật Rỉ Đường - Dinh Dưỡng Cho Vi Sinh Hiếu Khí Xử Lý Nước Thải Mật Rỉ Đường - Dinh Dưỡng Cho Vi Sinh Hiếu Khí Xử Lý Nước Thải DINH DƯỠNG: Mỗi thìa rỉ đường (20 g) chứa 58 Kcal , 14,95 g of carbohydrat và 11,10 g các loại đường sau: Sucrose: 5,88 g Glucose: 2,38 g Fructose: 2,56 g Rỉ đường...
Top