sắt xốp

  1. H

    có nên sản xuất sắt từ bùn đỏ không?

    Vừa qua chủ đầu tư dự án bauxite thông tin rằng đã xử lý được bùn đỏ bằng phương pháp tách hàm lượng sắt ra khỏi bùn đỏ để sản xuất sắt. Phương án này có khả thi và hiệu quả kinh tế không? http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-...tan-rai-cho-thay-tkv-rat-chu-quan-110027.html Mời các member cho...
Top