sâu và nhựa

  1. leeahnjun

    Đã từng phát hiện loài sâu có thể ăn nhựa

    Đã từng phát hiện loài sâu có thể ăn nhựa Gần đây một số báo bắt đầu đưa tin trên thế giới phát hiện ra loài sâu có thể ăn nhựa, thật ra khám phá này đã có từ năm 2017 và ngay tại Việt Nam đã có 2 em học sinh lớp 09 làm đề tài khoa học này vào năm 2018. Đó là dự án "Xử lý rác thải dựa...
scroll-topTop