Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sbr

  1. shyboy

    Sử dụng bể aerotank hay bể SBR

    Em chào các tiền bối, việc là em đang làm đồ án xử lý nước thải nhà máy bia có công suất xử lý là 3000m3/d. em đang phân vân lựa chọn giữa sử dụng bể aerotank ỏ bể SBR. Có tiền bối nào biết xin chỉ cho em ạ