sgf

  1. H

    Biện pháp xử lý nước thải

    Các bạn cho mình hỏi khi tỷ lệ BOD:COD>4 và ngược lại thì mình áp dụng biện pháp xử lý sinh học hay hóa lý, xin cám ơn!!!
scroll-topTop