Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

sieunhangau

  1. S

    Nước thải Xử lý nước thải có độ mặn cao

    Em đang làm đồ án xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất nước mắm..mà nước thải từ nhà máy sản xuất nước mắm thường có độ mặn rất cao..làm thế nào để xử lý ạ?? Em đang làm vể việc xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh vật. Em nghe nói nước thải có độ mặn cao khó xử lý bằng vi sinh vật được...
Top