Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sinh thái thông minh

  1. leeahnjun

    Đô thị sinh thái thông minh–mô hình phổ biến trên thế giới

    Đô thị sinh thái thông minh–mô hình phổ biến trên thế giới Kinh nghiệm phát triển đô thị sinh thái thông minh trên thế giới Ý tưởng về một đô thị sinh thái (ĐTST) đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX và phổ biến trên thế giới trong hai thập kỷ nay. Mô hình này xuất hiện khắp châu Âu, như BedZed ở...