sinh vật tuyệt chủng

  1. leeahnjun

    Liên Hiệp Quốc: con người đã đẩy 1 triệu loài sinh vật tới nguy cơ tuyệt chủng

    Liên Hiệp Quốc: con người đã đẩy 1 triệu loài sinh vật tới nguy cơ tuyệt chủng Đó chính là những sự thật đáng sợ mà Liên Hiệp Quốc vừa công bố dựa trên kết quả nghiên cứu cực kỳ lớn về đa dạng sinh học toàn cầu, lấy dữ liệu từ hơn 100 nước, trong đó 450 chuyên gia đã viết nháp hơn 1800 trang...
scroll-topTop