sổ chủ nguồn thải

 1. N

  Hỏi về đăng ký khối lượng CTNH khi xin cấp sổ chủ nguồn thải CTNH

  Các anh chị cho em hỏi ngu 1 xí: Mục đích của việc đăng ký khối lượng CTNH (dự kiến/Trung bình) khi xin cấp sổ chủ nguồn thải CTNH để làm gì ạ? 1. Giả sử công ty đăng ký phát thải 100kg bóng đèn/năm nhưng chỉ chuyển giao 40kg (theo chứng từ với đơn vị thu gom xử lý) thì sao? - Nếu bị hỏi thì...
 2. N

  Cấp lại sổ chủ nguồn ctnh

  Cấp Lại Sổ Chủ Nguồn thải chất thải nguy hại Bên đơn vị mình thay đổi giám đốc thì có phải đăng ký lại sổ không
 3. T

  Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI NGUY HẠI Việc đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại giúp các cơ quan quản lý về môi trường nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp đó đảm bảo tuân thủ quy định trong thông tư 12/2011/TT-BTNMT. Nếu có sự cố xảy ra...
 4. M

  BAO BÌ PHÂN BÓN CÓ PHAI LA CTNH KHÔNG

  xin chào mọi người cho em hỏi là bao bì phân bón nhu phan ure , NPK có phải là chất thải nguy hại không. ngoài ra các cơ sở nhỏ phát sinh dưới 120kg/năm thì không phải làm Sổ chủ nguồn thải , nhưng chất thải ít quá cả năm mới có vài hộp mực tư năm ngoái đến năm nay thì mình nên xử lý thế nào...
scroll-topTop