sổ đk chủ nguồn ctnh

  1. N

    Thắc mắc về Sổ Đăng ký chủ nguồn CTNH

    Bên mình đã đăng ký sổ chủ nguồn CTNH với tên sếp giám đốc cũ. Giờ giám đốc mới lên thay có phải đăng ký lại không? p/s: Trước đây mình đăng ký 11 loại CTNH, khi vận hành thực tế chỉ có 8 loại thôi. Có phải đăng ký lại sổ không? Thanks các bác.
scroll-topTop