số liệu nước

  1. leeahnjun

    Nước và môi trường

    Tuy 75% diện tích trên Trái Đất được bao phủ bởi nước. Nhưng khoảng 98% lượng nước trên hành tinh của chúng ta là nước mặn, chỉ có 2% là nước ngọt. Trong 2% ít ỏi này, gần 70% lượng nước là tuyết và băng, 30% là nước ngầm, dưới 0,5% là nước mặt ở các sông, hồ và ít hơn 0,05% trong khí quyển. Do...
scroll-topTop