Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

so sánh

  1. Minh YMT

    So sánh các khóa học an toàn lao động

    So sánh các khóa học an toàn lao động theo quy định của nhà nước Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Theo Bộ Luật Lao Động...
  2. ruabien

    cho em hỏi sự khác nhau giữa lưu lượng và tải lượng với ạ. e cảm ơn

    o_O cho em hỏi với ạ. Lưu lượng và tải lượng khác nhau như thế nào ạ. e cảm ơn
Top