Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

số un

  1. V

    Số UN là gì? Mã số CAS là gì?

    Số UN là gì? Mã số CAS là gì? Phiếu an toàn hóa chất gồm những gì? Số UN (United nations) là số có bốn chữ số, được quy định bởi Tổ chức Liên hợp quốc, dùng để xác định các hóa chất nguy hiểm. Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của...