Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

sodium hydroxit

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất NaOH

    Natri hiđroxit Tên theo danh pháp IUPAC: Sodium hydroxide; Mã số CAS: 1310-73-2; Mã số UN: 1824; Công thức hóa học: NaOH; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Theo quy định pháp luật, Hóa chất phải thực hiện các loại giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin cấp giấy chứng...
Top