Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sơn gốc dầu

  1. meomaythongminh

    Phân biệt sơn gốc dầu và mực gốc dầu

    Chào mọi người; Mình đang cần mọi người giúp về phân loại của hai loại sơn gốc dầu và mực gốc dầu này để phân ra mã CTNH chính xác, trong thông tư 36/2015/TT-BTNMT có phân loại hai mã sơn và mực khác nhau. Vì loại sơn bên mình nhập khẩu có viết tiếng anh là Ink nên bên mình đang cố gắng phân...