sông băng ngày tận thế

  1. leeahnjun

    Nam Cực tan chảy: Biến đổi khí hậu và hành trình đến 'sông băng ngày tận thế'

    Nam Cực tan chảy: Biến đổi khí hậu và hành trình đến 'sông băng ngày tận thế' Trầm tích quét qua camera khi Icefin, một tàu ngầm robot hoạt động từ xa màu vàng sáng, di chuyển về phía trước dưới lớp băng. Sau đó, nước bắt đầu trong. Icefin nằm dưới gần nửa dặm (600m) băng, ở phía trước một...
scroll-topTop