Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sông dương tử

  1. leeahnjun

    Ô nhiễm sông Dương Tử

    Ô nhiễm sông dương tử Dương Tử - Con sông lớn thứ 3 trên thế giới đã bị Ô NHIỄM do 10,000 NHÀ MÁY hóa chất của Trung Quốc dọc sông Dương Tử liên tục ĐỔ CHẤT THẢI RA SÔNG. Thậm chí 400.000 triệu dân cư xung quanh sử dụng nguồn nước này còn bị coi “Làng ung thư” do tình trạng ung thư gan, dạ...