Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sóng thần

  1. H

    Cần bài giảng về động đất, sóng thần

    chào toàn thể các member, hiện tại khách hàng bên mình yêu cầu đào tạo cho CBCNV về động đất và sóng thần. Anh chị em nào có tài liệu cho mình xin với. Thanks all!