Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

styrol

  1. O

    Phiếu an toàn hóa chất của Styrene

    Styrene Tên hóa chất : Styrene; (Vinylbenzene, Ethenylbenzene, Styrol); Số CAS: 100-42-5 Số UN: 2055; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa có thông tin; Hóa chất này phải xin giấy phép: Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất,.., xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nếu trực tiếp vận chuyển...