sử dụng năng lượng

  1. leeahnjun

    Singapore thúc đẩy sử dụng năng lượng mặt trời

    Singapore thúc đẩy sử dụng năng lượng mặt trời Singapore lên kế hoạch đa dạng hóa các nguồn khí đốt tự nhiên vào nước này và sẽ tiếp tục phát triển vai trò là trung tâm thương mại cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng Chi phí để lắp đặt năng lượng mặt trời đã mang tính cạnh tranh hơn so với việc sử...
scroll-topTop