Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sự khác nhau đánh giá tác động môi trường

  1. Duong_Duong

    Khác nhau giữa cam kết môi trường và đánh giá tác động môi trường

    Cho mình hỏi, giữa DTM và CKBVMT thì nó khác nhau làm sau, và khi nào cần dùng đến nó. Bên cty mình làm dự án thì lúc trước có nhờ đơn vị tư vấn làm DTM vậy khi dự án vào hoạt động, xây dựng xong thì có cần lập CKBVMT không ? cty mình đang chuẩn bị xây dựng hệ thống xlnt cho dự án này.