sunflowerbk

  1. M

    Tái sử dụng nước

    Chào mọi người . các bạn có thể cho mình hỏi mấy việc được k ạ . Hiện nay nước thải ở cty mình đã sử lý ra cột A ( theo QCVN 13: 2008/BTNMT , quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Công Nghiệp ngành Dệt May ) mình đã cho tái sử dụng được 50% vào nhà vệ sinh tại cty. Còn 50% nước còn lại mình...
scroll-topTop