sừng từ lông ngựa

  1. leeahnjun

    Chế sừng tê giác giả từ lông ngựa để ngăn nạn săn trộm

    Chế sừng tê giác giả từ lông ngựa để ngăn nạn săn trộm Sừng giả được chế tạo từ lông ngựa được kỳ vọng làm đảo lộn thị trường mua bán chợ đen, giảm giá trị sừng tê giác thật, giúp bảo vệ mạng sống cho loài tê giác. Theo CNN, trong một nghiên cứu đăng tải hôm 8/11, các nhà khoa học từ Đại học...
scroll-topTop