Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

suy nghĩ

  1. hoahong39

    Dám nghĩ lớn

    Dám nghĩ lớn chắc chắn sẽ mang đến những điều kỳ diệu. Nhưng bạn rất dễ lãng quên điều đó. Khi gặp khó khăn, nếu tầm suy nghĩ của bạn bị bó hẹp, bạn sẽ rất dễ thất bại hơn. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản giúp bạn vẫn có thể suy nghĩ lớn khi bạn bị lệch đường. A. Khi những người nhỏ nhen cố...
Top